Energicenter Kristianstad
Träning, hälsa & gemenskap
 BLI MEDLEM I KRISTIANSTAD!
  • Träna för 199 kr/ mån (179kr för student/ ungdom) med endast 2 mån uppsägningstid (Träning i Kristianstad) 
  • 199kr i inskrivningsavgift tillkommer (engångskostnad)
  • Obs! Är du under 18 år tränar du under bemannad tid, det krävs även målsmans underskrift vid tecknande av autogiro..
  •  Medlemskapet är aktivt från det datum vi skickar ut nyckeltagg, vi skickar ut nyckeltagg inom en vecka. Villkor för medlemskap står längst ner på sidan. Önskar ni hämta ut nyckeln under bemannad tid vänligen ange det i "meddelande"
  • Viktigt att ni läser genom alla villkor nedan.
  • Obs! Kontonummer och personnummer måste tillhöra samma person

 

 

Villkor för medlemskap hos oss 

§1 Avtalet mellan dig och Hälsoforum löper på tillsvidare med två månaders uppsägningstid. Uppsägning av medlemskap görs skriftligen på din lokala Hälsoforum anläggning. Inga medlemskap kan sägas upp innan alla skulder är till fullo betalade och bindningstiden löpt ut.

§2 Uppsägning: Avtalet gäller tillsvidare för alla medlemmar som köpt kort på autogiro. Om medel saknas vid debiteringstillfället på autogiro tillkommer 45 kr i förseningsavgift. Inga inbetalda avgifter betalas tillbaka. Vid autogiro skall uppsägning göras skriftligen i annat fall löper autogiroavtalet tillsvidare. Autogiro kan ej avslutas utan skriftlig uppsägning och innan eventuella skulder är betalade.

§3 Prisändringar gäller enligt prislistan tillgänglig på gymmet och meddelas en månad i förväg: Gäller ej redan bundna avtal.

§4 Avstängning vid utebliven betalning: Vid utebliven betalning förbehåller sig Hälsoforum rätten att avstänga medlem tills full betalning är gjord eller enligt detta avtal erhållits via Hälsoforum anlitat inkassoföretag. Medlemskapet kan ej frysas vid avstängning. Indrivningskostnad tillkommer avtalat belopp.

§5 Minimiålder för medlemskap: För att teckna autogiro är minimiåldern 18 år. För att kunna teckna autogiro vid en ålder under 18 år krävs målsmans underskrift. Man för träna utan målsmans sällskap från det år man fyller 15 år.

§6 Ansvar vid olycksfall, ägodelar mm: Hälsoforum ansvarar inte för medlemmars förluster genom stöld eller förlust av annan anledning, ej heller för skador på medlemmars eller andra personers tillhörigheter. Hälsoforum ansvarar ej för personskador vid olycksfall eller skador som orsakats av andra medlemmar. All träning sker på egen risk.

§7 Hälsotillstånd: Medlemmen ansvarar själv för att sitt hälsotillstånd är sådant att medlemmen utan risker kan delta i aktiviteter.

§8 Trivsel och föreskrifter: Det åligger medlemmen att informera sig om vilka föreskrifter som gäller, att visa hänsyn och respekt för andra medlemmar och att följa gällande trivselregler och föreskrifter som meddelas skriftligen eller muntligen av personal hos Hälsoforum. Obs! Det är förbjudet att gå med ytterskorna i våra lokaler. 

§9 Vistelse i lokal: Undertecknad medlem har rätt att vistas inom Hälsoforums lokaler endast inom angivna öppettider. Dessa öppettider kan komma att ändras under avtalsperioden. Undertecknad medlem får ej hjälpa icke medlem att komma in i Hälsoforums lokaler.

§10 Dopning: Det är strikt förbjudet att nyttja eller handhava dopningspreparat inom Hälsoforum lokaler.

§11 Personuppgifter: Hälsoforum lämnar endast ut personuppgifter till tredje man om det behövs för att genomföra kreditupplysning eller administrera och ta betalt för medlemskapet.

§12 Uteslutning av medlem: Hälsoforum förbehåller sig rätten att, med omedelbar verkan, avbryta detta avtal utan att behöva ange något skäl. I ovanstående fall återbetalas eventuella outnyttjade förskottsbetalningar. Om uteslutning sker på grund av brott mot detta avtal, vid t.ex. utlåning av tag, vistelse i lokal utanför öppettider, brist på hänsyn till andra medlemmar, aktiv hjälp till obehöriga att komma in i lokaler tillhörande Hälsoforum sker ingen återbetalning och samtliga årsavgifter och andra avgifter skall, enligt detta avtal, inbetalas omgående.

§13 Ändringar av/ tillägg till medlemsavtal: Undertecknad medlem godkänner härmed ändringar av och tillägg till detta avtal som meddelas på träningsanläggningen

§14 Övervakning: Av säkerhetsskäl videoövervakar vi anläggningen, genom detta avtal godkänner du som medlem övervakningen

§15 Ångerrätt vid köp på internet Du som privatperson har enligt Distansavtalslagen rätt att ångra eller reklamera ditt köp inom 14 dagar efter mottagandet. Vid retur skall träningskortet vara oanvänt. Om ni ångrar ert köp är det viktigt att du tar kontakt med vår kundtjänst, där ni uppger aktuell produkt inköpsdatum samt era kontaktuppgifter. Vi löser INTE ut reklamationer på någon utav våra klubbar. Retur frakt bekostas av konsumenten.

 

Grundläggande regler på Hälsoforum


· Din nyckeltagg är personlig och får inte lånas ut till annan person.

· Om Du släpper in någon obehörig (som ej har aktiv nyckeltagg) när anläggningen är obemannad, stängs din nyckeltagg av med omedelbar verkan och det utfärdas en straffavgift på 2500 Kr.

· När Du tränar var noga med att sätta tillbaka hantlar, vikter, stänger m.m. på avsedda platser.

· All åverkan på maskiner och utrustning p.g.a. vårdslöshet eller liknande medför ersättningsansvar.